Tariful orei de paza umana poate fi sub 8 lei/ora + tva ?

October 27, 2013
evaluare

Tariful orei de paza umana poate fi sub 8 lei/ora + tva ?

 

Iata un exemplu prin care statul roman incurajeaza firmele de paza si protectie sa lucreze ilegal pe tarife derizorii ce nu permit plata salariilor minime pe economie.
In data de 10 Ianuarie 2013, pe site-ul www.e-licitatie.ro a aparaut urmatoarea cerere de oferta pentru servicii de paza:
Autoritate contractanta: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI
Numar invitatie: 341666 / 10.01.2013
Denumire contract: SERVICII DE PAZA
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
SERVICII DE PAZA
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Obiectul contractului il constituie achizitionarea serviciilor de pazã la obiectivele : Clãdirea betatron (acceleratori) si Cladirea birouri (mecanic sef) – Sos.Atomistilor nr.409, Oras Magurele, ud.Ilfov (doua posturi de paza)
II.1.6) CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 75,054 RON

Raspuns AUTORITATEA CONTRACTANTA:
1.Pentru a estima valoarea contractului de achizitie „SERVICII DE PAZA” a fost necesar sa se studieze oferta pietei si consultarea bazei de date proprii .
2.Pe baza informatiilor obtinute s-au facut urmatoarele calcule:
Ve = Vtm x N
Ve- valoarea estimata
Vtm- valoarea tarifului lunar mediu

 
N- nr. de luni
75.054 lei = 6.254,50 lei ( 2 posturi / 1 luna) x 12
6.254,50 lei : 2 = 3.127,25 lei (1 post / 1 luna)
3.Asigurarea salariului brut minim pe economie:
700 lei salariu brut / 1 agent x 28 % viramente = 896 lei cheltuieli totale firma / agent
896 lei x 5 agenti (2 agenti pentru un post si 3 agenti pentru celalalt post) = 4.480 lei cheltuieli lunare firma
6.254,25 lei – 4.480 lei = 1.774,25 lei (alte cheltuieli + profit firma) / luna
Aproximativ 28 % viramente :
Contribuţia la asigurările sociale 20,8%
Contribuţia la FNUASS 0,85%
Contributia la fondul de somaj 0,5%
Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 0,25 %
Contributia la asigurarile de sanatate 5,2%
Contribuţia pentru asigurarea de accidente de muncă 0,27%
Comisionul la Camera de Muncă 0,75%.

RASPUNS:

Iata cate aspecte la care va rog sa reflectati cu mare atentie:

a) Contribuţia pentru asigurarea de accidente de muncă este de 0,196% pentru codul caen 8010 (Activitati de paza si protectie) si nu 0,27% cum ati mentionat in mod ERONAT.
b) In caietul de sarcini ati solicitat un post cu program permanent (24 ore/24) si un post de 12 ore/zi iar in raspunsul oferit ati facut calculul pentru 3 agenti/post permanent si 2 agenti/post temporar.
In cazul acesta, un agent ce presteaza serviciul in postul permanent efectueaza lunar in jur de 244 ore (30,5 zile x 24 ore/zi / 3 agenti) iar cel din postul temporar 183 ore. (30,5 zile x 12 ore/zi /2 agenti)
Aici ati omis calculul orelor suplimentare ce se platesc cu spor de 75% conform codului muncii si cel al orelor de noapte ce se platesc cu un spor de 25%.
Totodata ati omis zilele libere declarate oficial ce se platesc cu spor de 100% si concediile de odihna.
c) Un alt aspect este ca in conditiile respectarii sporurilor de la pct. b), nu ati inclus costuri pentru: regii, echipamente (uniforme, mijloace de autoaparare
.

 

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *