I n s t r u c ţ i u n i privind elaborarea analizelor de risc

November 07, 2013
evaluare

I N S T R U C Ţ I U N I
PRIVIND ELABORAREA ANALIZELOR DE RISC LA
SECURITATEA FIZICĂ A UNITĂŢILOR CE FAC OBIECTUL
LEGII NR. 333/2003, PRIVIND PAZA OBIECTIVELOR,
BUNURILOR, VALORILOR ŞI PROTECŢIA PERSOANELOR,
CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

1.Limitele aplicabilităţii instrucţiunilor1
Apariţia acestor INSTRUCŢIUNI, cu toate
limitările sale de înţelegere în esenţă a riscului,
ca parametru asumat raţional, cu conotaţii
pozitive şi negative şi instrument de guvernare,
reprezintă un element apreciabil, în special, pentru
a asigura o legătură controlabilă, în parte, între
securitatea fizică a unui obiectiv şi structurarea şi
operaţionalizarea sistemelor de securitate (fie şi
fizică) ale acestuia.
În acest context al limitărilor, trebuie însă să
menţionăm:
• extragerea securităţii fizice din conceptul
dimensional şi structural (pe componente) al
securităţii (se cunoaşte, deja, că securitatea
are două dimensiuni – siguranţa şi stabilitatea
şi patru componente – procesuală, fizică, de
personal şi informaţională);
• îngheţarea securităţii fizice la starea de fapt
în care riscul este acceptabil; îngheţarea în
securitate înseamnă insecuritate; dinamica
securităţii şi operaţionalitatea managementului
acesteia sunt hotărâtoare;
• confuzii în acoperirea sferelor de manifestare
a noţiunilor şi sintagmelor utilizate; (analiza
de risc la securitatea fizică constituie
fundamentul adoptării măsurilor de securitate
a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute
de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul
sistemului de alarmare);
• excluderea transportului de bunuri şi/sau valori
de la analiză de risc, precum şi a activităţilor
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor,
şi persoanelor, precum şi a transporturilor cu
caracter special aparţinând structurilor din
cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională [ … citeste mai mult ]

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *