Hotărârea nr. 361/2014 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012

May 14, 2014
evaluare

Guvernul României
Modifică Hotărârea nr. 301/2012 Art 7. – alin. (1) şi Anexa-Norme metodologice
Cap. I, Art 2. – alin. (4)
Hotărârea nr. 361/2014 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
În vigoare de la 09.05.2014
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 343 din 09.05.2014.
În temeiul Art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic.
Hotărârea Guvernului Nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează [ … citeste mai mult ]

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *