Etape evaluare de risc

Home » Etape evaluare de risc

ETAPE de parcurs in vederea obtinerii unei evaluari de risc securitate fizica

1. Selectati de la adresa www.politiaromana.ro/Ordine_publica/sisteme_paza.htm expertii in evaluare de risc securitate fizica pe care doriti sa-i contactati. Stabiliti intalnirea cu un evaluator de risc, direct la locatia unde urmeaza a se efectua analiza de risc la securitatea fizica sau la sediul central al firmei dvs.

evaluarederisc-securitatefizica (2)

2. Alegeti expertul evaluator de risc securitate fizica care va ofera cele mai convenabile conditii de contractare. Semnati contractul de prestari servicii si puneti la dispozitie toate informatiile si documentele necesare elaborarii (ROF, acte normative interne ale firmei cu impact in securitatea fizica, plan paza, proiect sistem de alarma, certificate si agremente din aria securitatii mecano-fizice, contract/polita de asigurare valori, contracte de prestari servicii in domeniul securitatii fizice, etc.)

despre noi 5

3. In baza studierii documentatiilor puse la dispozitie de catre beneficiar si a verificarilor realizate in teren cu privire la obiectiv si imprejurimile acestuia se indentifica vulnerabilitatile, precum si factorii interni si externi.

evaluarederisc-securitatefizica (5)

4. Se introduc informatiile precizate la punctul anterior (pct. 3) in “Grila de evaluare de risc securitate fizica” a tipului respectiv de obiectiv si se stabilesc masurile minimale necesare a se implementa in vederea obtinerii unui nivel de risc acceptabil.

evaluarederisc-securitatefizica (4)

5. Se cuantifica cat mai eficient costurile estimative aferente implementarii masurilor necesare a se aplica in vederea obtinerii unui nivel de risc de securitate fizica acceptabil.

evaluarederisc-securitatefizica (6)

6. Se intocmeste raportul de evaluare de risc de securitate fizica si se preda beneficiarului.

evaluarederisc-securitatefizica (1)